Regulamin

Regulamin Apartamentu

§1 Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy.

 1. Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej lub online), zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt przez Gościa (najemcę), podpisanie karty meldunkowej.
 2. Zawierając umowę Gość (najemca) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgode na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w karcie meldunkowej adres e-mail Gościa.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Apartamentu.
 4. Regulamin dostępny jest w Recepcji, w Apartamencie oraz na stronie www.1899.pl

§2 Doba hotelowa, Rezerwacja

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:00 i kończy się do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Z apartamentu można korzystać wyłącznie po dopełnieniu formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt.
 3. Rezerwacja apartamentu dokonywana jest w następujący sposób:
  • a. po złożeniu oferty, wynajmujący dokonuje wstępnej rezerwacji, którą potwierdza wiadomością przesyłaną najemcy za pośrednictwem wiadomości e-mail w której określony jest czas pobytu oraz kwota opłaty za cały pobyt,
  • b. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania rezerwacji wstępnej Gość zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji,
  • c. za skrócenie przez Gościa zakupionego pobytu Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
 4. Odmowa wypełnienia i podpisania karty meldunkowej jest równoznaczna z anulowaniem rezerwacji i zachowaniem opłaty przez Wynajmującego.
 5. Wynajmujący zastrzega prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny ze względów technicznych i innych niezależnych od niego, w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji.
 6. W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 22:00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc lub naruszenia przez Gościa niniejszego Regulaminu.
 7. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu złamał Regulamin Apartamentu, wyrządził szkodę w mieniu Apartamentu lub innych Gości, albo na osobie Gości, pracowników Apartamentu czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Apartamentu.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 1. Gość nie ma prawa przekazywać, udostępniać bądź podnajmować zwalnianego Apartamentu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego
 2. Na terenie Apartamentu obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-07:00.
 3. W Apartamencie nie mogą przebywać osoby trzecie nie posiadające wypełnionych kart meldunkowych i nie zgłoszone Wynajmującemu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione w Apartamencie, mienie Apartamentu jak i szkody wyrządzone przez te osoby.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np: grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 5. Przed wymeldowaniem należy posprzątać aneks (umyć naczynia, blaty, wyrzucić resztki jedzenia). Jest możliwość posprzątania aneksu przez obsługę w cenie 30 PLN po wcześniejszym poinformowaniu recepcji.
 6. Przy każdorazowym opuszczaniu Apartamentu Gość obowiązany jest zgasić światło, zakręcić wodę oraz zamknąć Apartament na klucz.
 7. Zabronione jest palenie papierosów w Apartamencie.
 8. Parking przed budynkiem jest płatny, a stawki należne ustala SPP w Szczecinie.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa, a także za nieuiszczenie lub nieprawidłowe uiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
 10. Zabrania się bez zgody osoby umocowanej do utrwalania bądź wykorzystywania w jakikolwiek sposób wizerunku apartamentu.
 11. Możliwy jest pobyt ze zwięrzętami za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za dobę.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń w Apartamencie, nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.
 2. Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałych szkodach w mieniu/wyposażeniu Apartamentu, a także zgłosić niezwłocznie wszelkie inne nieprawidłowości.
 3. Wynajmujący nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do Gości
 4. Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie, (po jego opuszczeniu) zostaną odesłane na jego adres wskazany w karcie meldunkowej (bez wskazania wartości – ubezpieczenia). Wynajmujący kosztami wysyłki obciąży Gościa.
 5. W obiekcie obowiązuje zakaz robienia zdjęć a w szczególności ich późniejszego publikowania bez zgody właściciela obiektu. Za naruszenie obowiązującej zasady nakładana jest opłata w wysokości 1000 zł za każde zdjęcie.

§5 USŁUGI

Na życzenie Gości, Recepcja świadczy nieodpłatnie następujące usługi takie jak:

 • a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą (w ramach dostępności),
 • b) zamawianie taxi (w ramach dostępności),
 • c) zamawianie imprez dostępnych dla turystów (w ramach dostępności).

§6 OPŁATY DODATKOWE

 1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu na Gościa zostanie nałożona opłata dodatkowa. Wysokość opłat dodatkowych przedstawia się następującą (ceny netto):
  • a) ponadnormatywne sprzątanie: 250 zł
  • b) opłata administracyjna (zakłócenie ciszy nocnej, zakłócenie spokoju innym mieszkańcom i Gości, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł
  • c) zniszczenie/kradzież telewizora: 1500 zł
  • d) zniszczenie/kradzież ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 25 zł/ścierka kuchenna
  • e) zniszczenie/kradzież pościeli: 50 zł/poszwa, 30 zł/poszewka, 20 zł/poszewka na jasiek, 200 zł/kołdra, 100 zł/poduszka, 60 zł/jasiek, 60 zł/prześcieradło
  • f) zniszczenie/kradzież naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości)
  • g) zalanie sofy/łóżka: 150 zł
  • h) zniszczenie krzesła: 150-300 zł
  • i) zniszczenie/kradzież obrazu: wg ceny na etykiecie.
  • j) czyszczenie ścian/malowanie – 25 zł/m2
  • k) wymiana okna – 1500 zł
  • l) naprawa kabiny prysznicowej – 1500 zł
  • m) pozostałe zniszczenia – zgodnie z kosztami naprawy
  • n) wykorzystanie wizerunku apartamentu – 1000 zł
  • o) dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji – 80 zł za osobę
  • p) zagubienie/kradzież klucza – 500 zł
  • r) palenie – 500 zł
 2. W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu Wynajmujący nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

§7 POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

 1. Gość przebywający w Aparthotelu 1899 ma prawo po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji za dodatkową opłatą (50 PLN/doba/zwierzę) do zamieszkiwania ze zwierzęciem w wyznaczonych przez Aparthotel 1899 apartamentach. Pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł.
 2. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi szczepieniami w tym obowiązkowo przeciw wściekliźnie oraz kaganiec i smycz.
 3. Aparthotel 1899 zabraniają przyjazdu ze zwierzętami ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, a w szczególności:
  Amerykański Pit Bull Terrier, Pies z Majorki – Perro de Presa Mallorguin, Buldog Amerykański, Dog Argentyński, Pies Kanaryjski – Perro de Presa Canario, Tosa Inu, Rottweiler, Akbash Dog, Anatolian Karabash, Moskiewski Pies Stróżujący, Owczarek Kaukaski.
 4. Właściciel zobowiązany jest do zapewnienia psu: smyczy, kagańca, miski, ręcznika do wycierania łap oraz posłania, a także woreczka na odchody.
 5. Pies na terenie ośrodka musi być na smyczy i w kagańcu pod pełną kontrolą właściciela.
 6. Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku osób przebywających w Aparthotelu 1899. Zwierzę nie może hałasować oraz zakłócać ciszy i spokoju zarówno na terenie posesji, a tym bardziej wewnątrz budynku i w apartamencie.
 7. Zabrania się pozostawiania zwierzęcia na terenie Obiektu bez opieki, także wewnątrz apartamentu.
 8. W trakcie pobytu w Aparthotelu 1899, apartamenty, w których przebywają zwierzęta będą sprzątane tylko podczas nieobecności zwierzęcia w apartamencie.
 9. Gość zobowiązuje się do natychmiastowego sprzątania nieczystości po zwierzęciu. W celu załatwiania potrzeb fizjologicznych, psa należy wyprowadzać poza teren Aparthotelu 1899.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia w wyposażeniu oraz w urządzeniach technicznych Obiektu poczynione przez zwierzę.
 11. Właściciel zwierzęcia zwalnia Aparthotel 1899 i jego pracowników z wszelkiej odpowiedzialności za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta na osobach trzecich i mieniu tych osób.
 12. Wysokość opłaty za szkody zostanie ustalona przez Aparthotel 1899.
 13. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest stosować się wszelkich uwag personelu i kierownictwa Obiektu, uściślających zasady pobytu zwierzęcia na terenie Aparthotelu 1899.
 14. Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu Aparthotelu 1899 zastrzega sobie prawo nałożenia kary finansowej włącznie z odmówieniem dalszego pobytu gościom, a właściciel jednocześnie zobowiązuje się do opuszczenia terenu Aparthotelu 1899 wraz ze zwierzęciem.
 15. W przypadku powtarzających się skarg innych gości Aparthotelu 1899 na zachowanie zwierzęcia, Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług (w szczególności pobytu) właścicielowi zwierzęcia.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie kart meldunkowych przez Gościa świadczy o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w karcie meldunkowej adres e-mail Gościa.
 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Aparthotel 1899, al. Papieża Jana Pawła II 19/1a, 70-453 Szczecin dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 3. Gość nie może dokonywać zmian w Apartamencie i jego wyposażeniu.

Stan na dzień 01.02.2017 r.